Hyödylliset linkit ja turvatietoa

 

 

HYÖDYLLISIÄ LINKKEJÄ

 

 

 

OPPAAT JA HANKKEET

 

Kameravalvonta esite ja opas

Kameravalvontaopas

 

Kameravalvonta ja siihen liittyvät tekniset järjestelmät ovat kehittyneet valtavasti. Kameravalvonnasta on tullut osa päivittäistä kaupunkikuvaa, ja sen käyttöala on laajentunut rikoksia ennaltaehkäisevästä ja selvittävästä roolista.

 

Tekniikan kehittymisestä huolimatta Suomessa ei ole kameravalvontaa koskevaa erityislakia, joka säätelisi yksityiskohtaisesti valvonnan suorittamista. Kameravalvonnan laillisuus riippuukin eniten valvonnan suorittajasta, paikasta ja tarkoituksesta.


Poliisihallitus asetti vuonna 2009 sisäisen turvallisuuden ohjelman toteuttamiseen liittyvän kameravalvonnan kehittämishankkeen. Hankkeen tarkoituksena oli kehittää kameravalvonnan ohjeistusta ja samalla opastaa yksityistä turva-alaa sekä kameravalvontajärjestelmien ostajia ja käyttäjiä eritilanteissa.


Tämän hankkeen tuloksena on julkaistu esite "Kamerat päivittäisenä turvanasi" ja "Kameravalvontaopas". Molemmat julkaisut ovat ladattavissa tältä sivustolta ja painetun version oppaasta voi tilata Sähköinfo Oy:n kauppapaikasta.

 

Lisätietoja esitteestä ja oppaasta:
Tekninen asiantuntija Veijo Kauppi puh. 09 5476 1308, veijo.kauppi(at)sahkoinfo.fi

 

Ladattavat pdf -tiedostot Turva-alan yrittäjät ry:n kotisivuilta:

Kameravalvontaopas

Kamerat päivittäisenä turvanasi -esite

 


Turvallinen toimitila -opas

 

Turvallinen toimitilaopas

Tämä opas on tarkoitettu johtamisen ja päätöksenteon tueksi toimitilojen omistajille, rakennuttajille ja käyttäjille. Opas antaa perustietoa toimitilaturvallisuudesta erityisesti niiltä osin kuin se liittyy yritysten ja muiden organisaatioiden henkilöstön, toiminnan, palvelutason ja omaisuuden turvaamiseen sähköisten turvallisuusjärjestelmien avulla.

 

Oppaan ovat julkaisseet Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry, Turva-alan yrittäjät ry ja Sähköinfo Oy.

 

Ladattava pdf -tiedosto Turva-alan yrittäjät ry:n kotisivuilta:

Toimitilaturvallisuus ja sähköiset turvallisuusjärjestelmät -opas

 

 

Kameravalvontajärjestelmät Hälytysjärjestelmät Kulunvalvontajärjestelmät

Nähdäksesi animaation tarvitset uudemman Adobe Flash Player -version.

Get Adobe Flash player

Wellsec Oy:llä hyvä AA -luottoluokitus