Asennusjahuoltopalvelut

Asennus-, huolto- ja ylläpitopalvelut

 

Asennuspalvelut

 

Räätälöidyt kokonaisvaltaiset turvaratkaisut ja "Avaimet käteen" –toimitukset toteutuvat ammattitaitoisen ja ajanmukaisesti koulutetun asennus- ja huoltohenkilöidemme avulla. Wellsec Oy:n kaikilla asennus- ja huoltohenkilöillä on voimassa oleva, poliisiviranomaisen myöntämä turvasuojaajakortti.

 

Poliisihallitus on myöntänyt Wellsec Oy:lle Turvallisuusalan elinkeinoluvan, mikä oikeuttaa Wellsec Oy:n harjoittamaan turvasuojaustoimintaa koko maassa ja suomalaisella aluksella. Elinkeinoluvan myöntämisen lisäksi Poliisihallitus on hyväksynyt Wellsec Oy:n luvanvaraisen turvasuojaustoiminnan vastaavaksi hoitajaksi Mika Pellikan.

 

Asennustehtävissä olevalla henkilökunnallamme on myös voimassaolevat Valtti- sekä Työturvallisuuskortit.

 

Huolto- ja ylläpitopalvelut

 

Wellsec Oy:n huoltohenkilökunnan pitkä työkokemus turvallisuusalalta mahdollistavat asiakkaidemme käytössä olevien turvalaitteiden säännölliset ylläpitohuollot ja ennalta arvaamattomien vikatilanteiden hoitamisen.

 

Sopimuspohjaisen huolto- ja ylläpitopalvelun avulla voidaan toteuttaa järjestelmien ennakoivat huoltotoimenpiteet, testaukset sekä tarvittavat päivitykset. Näin takaamme järjestelmille mahdollisimman pitkän käyttöiän sekä häiriöttömän toiminnan. Säännöllisellä huolto- ja ylläpitopalvelulla voidaan toteuttaa haluttua turvallisuustasoa kehittämisperusteisesti, jolloin turvajärjestelmien tilaa voidaan seurata ja parantaa tarpeen sitä vaadittaessa.

 

Huolto- ja ylläpitopalvelumme käsittävät:

 

Huollamme mm. seuraavia järjestelmiä ja tuotemerkkejä