WellsecJarjestelmasuunnittelujadokumentointi

Järjestelmäsuunnittelu ja dokumentointi

 

Järjestelmäsuunnittelu

 

Wellsec Oy on FA:n hyväksymä rikosilmoitinjärjestelmiä suunnittelva liike

 

Luotettavan ja toimivan turvajärjestelmän toteutus alkaa aina järjestelmäsuunnittelusta. Me laadimme tarpeittenne ja toiveittenne mukaiset suunnitelmat sekä toteutamme turvajärjestelmät niin, että uusin tekniikka palvelee yritystänne joustavasti ja luotettavasti.

 

Wellsec Oy on Finanssiala ry:n hyväksymä rikosilmoitinjärjestelmiä suunnitteleva liike. Turvajärjestelmien suunnittelussa ja dokumentoinnissa noudatamme voimassaolevia lakeja ja muita viranomais- sekä turvamääräyksiä että alan yleisesti hyväksymiä eettisiä periaatteita.

 

Asiakkaidemme turvatason laadun takaamiseksi toteutamme heille parhaiten soveltuvan kokonaisratkaisun, huolehtien myös järjestelmän elinkaarta pidentävistä toimenpiteistä kuten huollosta ja ylläpidosta.

 

Katso tästä Finanssiala ry:n myöntämä sertifikaatti Wellsec Oy:lle hyväksymisestä rikosilmoitinjärjestelmien suunnitteluliikkeeksi

 

Järjestelmädokumentonti

 

Erilaisten turvajärjestelmien kuten hälytys-, kameravalvonta-, kulunvalvonta- ja palovaroitinjärjestelmien ajanmukaisilla dokumentaatioilla on erittäin tärkeä merkitys turvajärjestelmien kokonaisuuksien hallinnan kannalta.

 

Laitesijoituspiirustuksilla havainnoidaan laitteiden sijainnit ja järjestelmä-kaavioilla esitetään turvajärjestelmien topologia sekä paikannuskaavioilla helpotetaan pelastajien toimintaa esimerkiksi palotilanteessa.

 

Lisäksi erilaisten kytkentä-, asennus- ja laiterakennekuvilla annetaan tarvittavaa tietoa laitteistojen nykytilasta ja huoltotöiden tarpeesta.

 

Järjestelmien laajennus-, muutos- ja huoltotöiden yhteydessä päivitämme ja arkistoimme laitekuvat dokumentointijärjestelmäämme.

 

Ajantasainen järjestelmädokumentaatio on edellytys turvajärjestelmien onnistuneelle ylläpidolle ja sen kehittämiselle.