Koulutusjakonsultointi

Koulutus ja konsultointi

 

Koulutus

 

Onnistuneen koulutuksen merkitys korostuu erityisesti silloin kun kyseessä on turvallisuusjärjestelmät. Käyttäjien vaihtuessa ja laitteistojen muutoksien yhteydessä on jatkuvan koulutuksen merkitys tärkeää, koska sillä taataan turvallisuusjärjestelmien häiriötön ja tehokas toiminta. Kun käytössänne on osaava ja turvajärjestelmien käytön hallitseva henkilökunta, saadaan myös turvallisuusinvestoinnit hyödynnettyä tehokkaasti.

 

Koulutuspalvelumme sisältävät yrityskohtaisia käytännön koulutuksia seuraavasti:

 

 

Konsultointi

 

Wellsec Oy tarjoaa turvajärjestelmien konsultointia aina suunnittelusta valmiiseen laitetoimitukseen asti.

 

Toteutamme konsultointia noudattaen tämän hetkistä lainsäädäntöä ja annettuja määräyksiä.