Hyödylliset linkit ja turvatietoa

 

 

HYÖDYLLISIÄ LINKKEJÄ

 

 

 

OPPAAT

 

Kameravalvontaopas

Kameravalvontaopas

 

Kameravalvonta ja siihen liittyvät tekniset järjestelmät ovat viimeisen kymmenen vuoden aikana kehittyneet valtavasti. Kameravalvonnasta on tullut osa päivittäistä kaupunkikuvaa, ja kameravalvonnan käyttö on laajentunut rikoksia ennaltaehkäisevästä ja selvittävästä roolista myös kaupallisiin sovelluksiin.

 

Tekniikan kehittymisestä huolimatta Suomessa ei ole kameravalvonnan erityislakia, joka säätelisi yksityiskohtaisesti valvonnan suorittamista. Kameravalvonnan laillisuus riippuukin eniten valvonnan suorittajasta, paikasta ja tarkoituksesta. Tämän oppaan tarkoitus on kehittää kameravalvonnan ohjeistusta ja samalla opastaa yksityistä turva-alaa mahdollisissa ongelmatilanteissa.


Opas on päivitetty alkuperäisestä, vuonna 2011 julkaistusta oppaasta vastaamaan nykyajan vaatimuksia. Päivitystarpeita oppaaseen ovat vuosien myötä aiheuttaneet muun muassa tekniikan kehittyminen ja muuttunut lainsäädäntö.


Lisätietoja oppaasta:
Kimmo Arenius puh. 045 7734 5512, kimmo.arenius(at)turva-alanyrittajat.fi

 

Ohessa ladattava linkki oppaaseen Turva-alan yrittäjät ry:n kotisivuilta:

Kameravalvontaopas

 


 

Turvaa oikein -opas

Turvaaoikeinopas

 

Turva-alan yrittäjät ry on julkaissut oppaan edistääkseen turvallisuusjärjestelmiin liittyvien hankinta-, toimitus- ja ylläpitoprosessien laatua. Oppaassa kuvataan turva-alan hyvien suunnittelu-, urakointi- ja ylläpitokäytäntöjen periaatteet sekä ohjeistetaan luvanvaraisia turvasuojaustöitä suorittavia yrityksiä alaa koskevan lainsäädännön mukaiseen toimintaan.

 

Turva-alan yrittäjät ry suosittelee, että kiinteistöjen turvallisuusjärjestelmien tilaajat viittaavat turvasuunnittelun ja -urakoinnin tarjouspyynnöissä tämän oppaan mukaisiin alan hyvien käytäntöjen periaatteisiin tarjoajia ja tulevaa sopimuskumppania sitovana yleisvelvoitteena.


Opas on päivitetty helmikuussa 2019. Päivityksessä on huomioitu vuoden 2019 alussa sovellettavaksi tulleen tietosuojalain aiheuttamat muutokset henkilötietojen käsittelyssä..


Lisätietoja oppaasta:
Kimmo Arenius puh. 045 7734 5512, kimmo.arenius(at)turva-alanyrittajat.fi

 

Ohessa ladattava linkki oppaaseen Turva-alan yrittäjät ry:n kotisivuilta:

Turvaa oikein -opas

 


Turvallinen toimitila -opas

 

Turvallinen toimitilaopas

Tämä opas on tarkoitettu johtamisen ja päätöksenteon tueksi toimitilojen omistajille, rakennuttajille ja käyttäjille. Opas antaa perustietoa toimitilaturvallisuudesta erityisesti niiltä osin kuin se liittyy yritysten ja muiden organisaatioiden henkilöstön, toiminnan, palvelutason ja omaisuuden turvaamiseen sähköisten turvallisuusjärjestelmien avulla.

 

Oppaan ovat julkaisseet Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry, Turva-alan yrittäjät ry ja Sähköinfo Oy.

 

Ohessa ladattava linkki oppaaseen Turva-alan yrittäjät ry:n kotisivuilta:

Toimitilaturvallisuus ja sähköiset turvallisuusjärjestelmät -opas